Slovenské rieky - Váh

Slovenské rieky - zaujímavosti o Slovenských riekach

Slovenskom preteká viac ako 180 vodných tokov a spolu majú Slovenské rieky okolo 50 tisíc kilometrov, čo je viac ako obvod našej zeme. Priamo do mora ústi len jedna rieka, ktorá preteká naším územím a to je Dunaj. Zvyšné rieky sa doň buď vlievajú, alebo sa stávajú sútokom rieky Visla.

Najdlhšia rieka na Slovensku

S dĺžkou 403 km je najdlhšou riekou na Slovensku Váh. Tvorí povodie takmer 20 tisíc km² a v jeho povodí býva viac ako 2 milióny Slovákov.

Najširšia rieka Slovenska

Takmer všetku povrchovú vodu z našej krajiny odvádza najširšia rieka na
Slovensku a je ňou so šírkou 80 metrov Dunaj. Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka (po Volge) a navyše najmedzinárodnejšia - preteká priamo alebo tvorí hranicu až desiatim štátom.

Dunaj - najkrajšie rieky

Najčistejšia rieka na Slovensku

Jedna z najnebezpečnejších splavovaných riek ponúka krásnu priezračnú vodu. Najčistejšia rieka na Slovensku je Belá. Táto horská rieka vzniká sútokom Tichého a Koprového potoka vo Vysokých Tatrách.

Belá - Slovenské rieky

Zaujímajú vás aj najkrajšie rieky na svete? Alebo ostatné slovenské rieky? Pozrite si krásnu infografiku projektu nasavoda.sk

Slovenské rieky infografika
Adam

Leave a reply