neziderské jazero

Neziderské jazero - rakúsko-maďarský zápis v zozname UNESCO

Aj keď na Slovensku máme viacero kultúrnych a prírodných pamiatok zapísaných v zozname svetového dedičstva UNESCO, najbližšie k Bratislave je spoločný rakúsko-maďarský zápis - Neziderské jazero. Táto plytká, bezodtoková vodná plocha je pozostatkom historického oceánu Tethys. Rozprestiera sa na ploche 320 kilometrov štvorcových a na najhlbšom mieste dosahuje iba dva metre. Jeho rakúska časť je najväčšou vodnou plochou v tejto krajine.

Krásne a unikátne prostredie

neziderské jazero

Jednou z charakteristických čŕt Neziderského jazera je súvislý pás trstín, ktorý ho obklopuje. Ten vytvára jedinečné prostredie pre miestnu flóru a faunu. Oblasť je chránená dvoma národnými parkmi, rakúskym Neusiedler See - Seewinkel a maďarským Fertő-Hanság. Od roku 2001 je Neziderské jazero zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO.

Oblasť je typická vyšším obsahom solí v pôde a vodách. Nachádza sa tu množstvo močarísk a región je taktiež známy svojimi vinohradmi. Samotné jazero má zaujímavý tvar, ktorý pripomína obuvák. Počas vlhkých liet sa jazero mierne rozrastá, v zimnom období zasa zvykne zamŕzať na miestach až ku dnu. Jeho hlavným prítokom sú podzemné vody. V minulosti bol obsah solí v oblasti oveľa vyšší, no aj dnes je jazero mierne slané.

Ľudská stopa

neziderské jazero

Krásny prírodný kolorit nie je jediným dôvodom zápisu jazera do zoznamu UNESCO. Spomínané vinohrady a močariská, ale aj pastviny plné dobytka, malebné dedinky, archeologické náleziská, šľachtické sídla, prístavy a ďalšie kultúrne a historické pamiatky sú taktiež významným svedectvom dôležitosti regiónu. Oblasť je už dlhé stáročia, ba až tisícročia miestom aktivity človeka, aj napriek tomu si však ponechala prirodzený vzhľad a nedotknutosť.

Leave a reply