štátne sviatky vo svete

Štátne sviatky na Slovensku aj vo svete

Pri cestovaní sa nám občas podarilo naplánovať všetko do posledného detailu, no nemysleli sme na maličkosti, ako štátne sviatky. Ak plánujete ísť niekam na dovolenku, je dobré si overiť, či náhodou práve počas vašej návštevy nebudú pamiatky, múzeá, či obchody zavreté pre štátne sviatky.

Štátne sviatky v Belgicku

1.1.Nový rok
marec/aprílVeľkonočný pondelok
máj/júnNanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
apríl/májSvätodušný pondelok - 7. pondelok po Veľkonočnom pondelku
21.7.Štátny sviatok - Deň nezávislosti
15.8.Nanebovstúpenie Panny Márie
1.11.Sviatok všetkých svätých
11.11.Deň prímeria
25.12.Vianoce 1. sviatok vianočný
26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky v Bulharsku

1.1.Nový rok
3.3.Štátny sviatok - Deň oslobodenia
apríl/májVeľkonočná nedeľa
apríl/májVeľkonočný pondelok
1.5.Sviatok práce
6.5.Sviatok sv. Juraja, Deň Bulharskej armády
24.5.Sviatok sv. Cyrila a Metoda
6.9.Deň spojenia
22.9.Deň vyhlásenia nezávislosti
1.11.Deň Bulharských Hrdinov Obrodenia
24.12.Vianoce - Štedrý deň
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný

Štátne sviatky v Česku

1.1.Nový rok, Deň obnovy samostatného českého štátu
marec/aprílVeľkonočný piatok
marec/aprílVeľkonočná nedeľa
marec/aprílVeľkonočný pondelok
1.5.Sviatok práce
8.5.Deň víťazstva nad fašizmom
5.7.Deň slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda
6.7.Deň upálenia majstra Jana Husa
28.9.Deň  českej štátnosti
28.10.Deň vzniku samostatného československého štátu
17.11.Deň boja za slobodu a demokraciu
24.12.Vianoce - Štedrý deň
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný

Štátne sviatky v Dánsku

1.1.Nový rok
marec/aprílVeľkonočný štvrtok
marec/aprílVeľkonočný piatok
marec/aprílVeľkonočná  nedeľa
marec/aprílVeľkonočný pondelok
apríl/májDeň pokánia  - 4. piatok po Veľkej noci
máj/júnNanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
máj/júnSvätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
máj/júnSvätodušný pondelok - 50 dní po Veľkej noci, nedeľa
1.5.Sviatok práce - len pre robotníkov ( tzv. blue collars)
5.6.Deň ústavy
24.12.Vianoce
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný

Štátne sviatky v Estónsku

1.1.Nový rok
24.2.Štátny sviatok - Deň nezávislosti
marec/aprílVeľkonočný piatok
marec/aprílVeľkonočná  nedeľa
1.5.Sviatok jari
máj/júnSvätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
23.6.Deň víťazstva
24.6.Deň letného slnovratu
20.8.Deň obnovenia nezávislosti
24.12.Vianoce
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky vo Fínsku

1.1.Nový rok
6.1.Traja králi
marec/aprílVeľkonočný piatok
marec/aprílVeľkonočná  nedeľa
marec/aprílVeľkonočný  pondelok
1.5. Sviatok jari
máj/júnNanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
máj/júnSvätodušný pondelok - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
júnDeň letného slnovratu -piatok
júnDeň oslavy letného slnovratu - sobota
novemberSviatok všetkých svätých  - sobota ( 31.10. - 6.11)
6.12.Deň nezávislosti
24.12.Vianoce
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Sviatok sv. Štefana

 

Francúzske štátne sviatky

1.1.Nový rok
marec/aprílVeľkonočný piatok
marec/aprílVeľkonočná  pondelok
1.5.Sviatok práce
8.5.Deň víťazstva
máj/júnNanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
máj/júnSvätodušný pondelok - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
14.7.Štátny sviatok - Deň dobytia Bastily
15.8.Nanebovstúpenie Panny Márie
1.11.Sviatok všetkých svätých
11.11.Deň prímeria
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
26.12.Sviatok sv. Štefana

 

Štátne sviatky v Grécku

1.1.Nový rok
6.1.Traja králi
februárČistý pondelok - 7 týždňov pred Veľkou nocou
25.3.Deň nezávislosti
marec/aprílVeľkonočný piatok
marec/aprílVeľkonočný  pondelok
1.5.Sviatok práce
máj/júnSvätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
máj/júnSvätodušný pondelok - 50 dní po Veľkej noci, nedeľa
15.8.Nanebovstúpenie Panny Márie
28.10.Výročie gréckej nezávislosti
25.12.Vianoce
26.12.Deň matky božej

 

Štátne sviatky v Holandsku

1.1.Nový rok
marec/aprílVeľkonočný piatok
marec/aprílVeľkonočná  nedeľa
marec/aprílVeľkonočný  pondelok
27.4.Deň kráľových narodenín  - ak je 27. v nedeľu, oslavuje sa v sobotu 26.
5.5.Deň oslobodenia - každých 5 rokov, najbližsie 2020
máj/júnNanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
máj/júnSvätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
máj/júnSvätodušný pondelok - 50 dní po Veľkej noci, nedeľa
25.12.Vianoce
26.12.Vianoce - Sviatok sv. Štefana

 

Štátne sviatky v Chorvátsku

1.1.Nový rok
6.1.Traja králi
marec/aprílVeľkonočný  pondelok
1.5.Sviatok práce
máj/júnSviatok Božieho tela - 9. štvrtok po Veľkej noci
22.6.Deň boja proti fašizmu
25.6.Deň štátnosti
5.8.Deň víťazstva a vďakyvzdania
15.8.Nanebovstúpenie Panny Márie
8.10.Deň nezávislosti
1.11.Sviatok všetkých svätých
25.12.Vianoce
26.12.Vianoce - Sviatok sv. Štefana

 

Štátne sviatky v Írsku

1.1.Nový rok
17.3.Sviatok sv. Patrika
marec/aprílVeľkonočný  pondelok
májSviatok jari - 1. pondelok v máji
júnŠtátny sviatok -1.pondelok v júni
augustŠtátny sviatok - 1.pondelok v auguste
októberŠtátny sviatok - posledný pondelok v októbri
25.12.Vianoce
26.12.Vianoce - Sviatok sv. Štefana

 

Štátne sviatky v Litve

1.1.Nový rok
16.2.Deň obnovenia štátu
11.3.Deň obnovenia nezávislosti
marec/aprílVeľkonočná  nedeľa
marec/aprílVeľkonočný  pondelok
1.5.Sviatok práce
májDeň matiek - 1. nedeľa v máji
júnDeň otcov - 1. nedeľa v júni
24.6.Sviatok sv. Jána
6.7.Deň štátnosti
15.8.Nanebovstúpenie Panny Márie
1.11.Sviatok všetkých svätých
24.12.Vianoce
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky v Lotyšsku

1.1.Nový rok
marec/aprílVeľkonočný piatok
marec/aprílVeľkonočná  nedeľa
marec/aprílVeľkonočný  pondelok
1.5.Sviatok práce
4.5.Deň obnovenia nezávislosti
23.6.Deň letného slnovratu
24.6.Sviatok sv. Jána
18.11.Deň vyhlásenia republiky
24.12.Vianoce
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný
31.12."Silvester " - deň pred novým rokom

Štátne sviatky v Luxemburgu

1.1.Nový rok
marec/aprílVeľkonočný piatok
marec/aprílVeľkonočný pondelok
máj/júnNanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
máj/júnSvätodušný pondelok - 50 dní po Veľkej noci, nedeľa
23.6.Štátny sviatok
15.8.Nanebovstúpenie Panny Márie
1.11.Sviatok všetkých svätých
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný

Štátne sviatky v Maďarsku

1.1.Nový rok
15.3.Štátny sviatok
marec/aprílVeľkonočný piatok - od 2017
marec/aprílVeľkonočná  nedeľa
marec/aprílVeľkonočný pondelok
1.5.Sviatok práce
májSvätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
júnSvätodušný pondelok
20.8.Sviatok ústavy a kráľa sv. Štefana
23.10.Deň republiky
1.11.sviatok všetkých svätých
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky na Malte

1.1.Nový rok
10.2.Štátny sviatok
19.3.Sviatok Sv. Jozefa
31.3.Deň slobody
marec/aprílVeľkonočný piatok
1.5.Sviatok práce
7.6.Štátny sviatok
29.6.Štátny sviatok
15.8.Nanebovstúpenie Panny Márie
8.9.Deň víťazstva
21.9.Deň nezávislosti
8.12Počatie panny Márie
13.12.Deň republiky
25.12.Vianoce

 

Štátne sviatky v Nemecku

1.1.Nový rok
6.1.Traja králi
marec/aprílVeľkonočný piatok - od 2017
marec/aprílVeľkonočná  nedeľa
marec/aprílVeľkonočný pondelok
1.5.Sviatok práce
máj/júnNanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
júnSvätodušný pondelok
3.10.Deň jednoty
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Sviatok sv. Štefana

 

Štátne sviatky v Poľsku

1.1.Nový rok
6.1.Traja králi
marec/aprílVeľkonočná nedeľa
marec/aprílVeľkonočný pondelok
1.5.Sviatok práce
3.5.Štátny sviatok - Deň ústavy
máj/júnSvätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
máj/júnSviatok Božieho tela - 9. štvrtok po Veľkej noci
15.8.Nanebovstúpenie Panny Márie
1.11.Sviatok všetkých svätých
11.11.Národný sviatok nezávislosti
25.12.Vianoce
 26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky v Portugalsku

1.1.Nový rok
marec/aprílVeľký piatok
marec/aprílVeľkonočná nedeľa
25.4.Deň slobody
1.5.Sviatok práce
máj/júnSviatok Božieho tela - 9. štvrtok po Veľkej noci
10.6.Štátny sviatok
15.8.Nanebovstúpenie Panny Márie
5.10.Deň republiky
1.11.Sviatok všetkých svätých
1.12.Deň obnovy nezávisloti
8.12Počatie panny Márie
25.12.Vianoce
26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky v Rakúsku

1.1.Nový rok
6.1.Traja králi
marec/aprílVeľkonočný pondelok
01.05. Štátny sviatok
máj/júnNanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
máj/júnSvätodušný pondelok
máj/júnSviatok Božieho tela - 9. štvrtok po Veľkej noci
15.08.Nanebovstúpenie Panny Márie
26.10.Štátny sviatok – založenie Rakúskej republiky
1.11.Sviatok všetkých svätých
08.12.Počatie panny Márie
25.12.Vianoce
26.12.Sviatok sv. Štefana

 

Štátne sviatky v Rumunsku

1.1.Nový rok
2.1.Nový rok
24.1.Deň zjednotenia
apríl/májVeľkonočná nedeľa (pravoslávna)
apríl/májVeľkonočný pondelok (pravoslávna)
1.5.Sviatok práce
1.6.Deň detí - od 2017
máj/júnWhit Monday - 50/51 dní po Veľkej noci
15.8.Nanebovstúpenie Panny Márie
30.10.Sviatok sv. Ondreja
1.12.Štátny sviatok  -  Zjednotenie Rumunského kráľovstva a Sedmohradska
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky v Rusku

1.1.Nový rok
2.1. - 6.1.Štátny sviatok
7.1.Vianoce - pravoslávnych
23.2.Deň obrany vlasti
24.2.Deň obrany vlasti
8.3.Deň žien - najbližší prac.deň okolo 8.3. ( ak 8.3. je nedeľa)
1.5.Sviatok práce
9.5.Deň víťazstva nad fašizmom
12.6.Štátny sviatok - Deň Ruska
novemberDeň národnej jednoty
novemberDeň národnej jednoty

 

Štátne sviatky na Slovensku

1.1.Nový rok,Deň vzniku Slovenskej republiky
6.1.Traja králi
marec/aprílVeľkonočný piatok
marec/aprílVeľkonočná nedeľa
marec/aprílVeľkonočný pondelok
1.5.Sviatok práce
8.5.Deň víťazstva nad fašizmom
5.7.Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.8.Výročie SNP
1.9.Deň Ústavy Slovenskej republiky
15.9.Sedembolestná Panna Mária
1.11.Sviatok všetkých svätých
17.11.Deň boja za slobodu a demokraciu
24.12.Vianoce - Štedrý deň
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky v Slovinsku

1.1.Nový rok
2.1.Nový rok
8.2.Štátny sviatok
marec/aprílVeľkonočná nedeľa
marec/aprílVeľkonočný pondelok
27.4.Deň odboja proti okupantom
1.5.Sviatok práce
2.5.Sviatok práce
máj/júnSvätodušný pondelok /nedeľa
25.6.Štátny sviatok
15.8.Nanebovstúpenie Panny Márie
31.10.Deň reformácie
1.11.Sviatok všetkých svätých
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Deň nezávislosti a jednoty

 

Štátne sviatky v Spojenom kráľovstve (UK)

1.1. (2/3.1.)Nový rok (ak 1.1. je nedeľa/sobota)
marec/aprílVeľký piatok
marec/aprílVeľkonočný pondelok
1.5.Prvý májový pondelok
28.5./29.5.Posledný májový pondelok
28.8.Posledný augustový pondelok
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný

Štátne sviatky v USA

1.1. (2.1.)Nový rok (ak 1.1. je nedeľa potom v pondelok)
májposledný májový pondelok
4.7.Deň nezávislosti
septemberSviatok práce - prvý pondelok
novemberSviatok vojnových veteránov - prac. deň okolo 11.11.
novemberDeň vďakyvzdania - posledný štvrtok
25.12.Vianoce

Štátne sviatky v Španielsku

1.1.Nový rok
6.1.Traja králi
marec/aprílZelený štvrtok
marec/aprílVeľký piatok
1.5.Sviatok práce
15.8.Nanebovstúpenie Panny Márie
12.10.Štátny sviatok
1.11.Sviatok všetkých svätých
6.12.Deň španielskej ústavy
8.12.Sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie
25.12.Vianoce

 

Štátne sviatky v Švédsku

1.1.Nový rok
6.1.Traja králi
marec/aprílVeľký piatok
marec/aprílVeľkonočná nedeľa
marec/aprílVeľkonočný pondelok
1.5.Sviatok práce
máj/jún39 dní po veľkej noci
máj/júnSvätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
6.6.Štátny sviatok
júnDeň pred letným slnovratom ( pol deň/de facto celý deň)
júlLetný slnovrat (19 -26.6.) - sobota
novembersobota, Sviatok všetkých svätých ( 31.10. -  6.11.)
24.12.Vianoce - Štedrý deň ( pol deň/de facto celý deň)
25.12.Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12.Vianoce - 2. sviatok vianočný
31.12.Silvester  ( pol deň/de facto celý deň)

 

Štátne sviatky v Taliansku

1.1.Nový rok
6.1.Traja králi
marec/aprílVeľkonočný pondelok
25.4.Deň oslobodenia
1.5.Sviatok práce
2.6.Založenie Talianskej republiky
15.8.Nanebovstúpenie Panny Márie
1.11.Sviatok všetkých svätých
8.12.Počatie Panny Márie
25.12.Vianoce
26.12.Sviatok sv. Štefana

 

Leave a reply

Táto stránka podporuje tvorbu Cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením Cookies vo Vašom prehliadači. viac informácií

Súbory cookie:
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie? Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako kontrolovať súbory cookie Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Zavrieť