štátne sviatky vo svete

Štátne sviatky na Slovensku aj vo svete

Pri cestovaní sa nám občas podarilo naplánovať všetko do posledného detailu, no nemysleli sme na maličkosti, ako štátne sviatky. Ak plánujete ísť niekam na dovolenku, je dobré si overiť, či náhodou práve počas vašej návštevy nebudú pamiatky, múzeá, či obchody zavreté pre štátne sviatky.

Štátne sviatky v Belgicku

1.1. Nový rok
marec/apríl Veľkonočný pondelok
máj/jún Nanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
apríl/máj Svätodušný pondelok - 7. pondelok po Veľkonočnom pondelku
21.7. Štátny sviatok - Deň nezávislosti
15.8. Nanebovstúpenie Panny Márie
1.11. Sviatok všetkých svätých
11.11. Deň prímeria
25.12. Vianoce 1. sviatok vianočný
26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky v Bulharsku

1.1. Nový rok
3.3. Štátny sviatok - Deň oslobodenia
apríl/máj Veľkonočná nedeľa
apríl/máj Veľkonočný pondelok
1.5. Sviatok práce
6.5. Sviatok sv. Juraja, Deň Bulharskej armády
24.5. Sviatok sv. Cyrila a Metoda
6.9. Deň spojenia
22.9. Deň vyhlásenia nezávislosti
1.11. Deň Bulharských Hrdinov Obrodenia
24.12. Vianoce - Štedrý deň
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný

Štátne sviatky v Česku

1.1. Nový rok, Deň obnovy samostatného českého štátu
marec/apríl Veľkonočný piatok
marec/apríl Veľkonočná nedeľa
marec/apríl Veľkonočný pondelok
1.5. Sviatok práce
8.5. Deň víťazstva nad fašizmom
5.7. Deň slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda
6.7. Deň upálenia majstra Jana Husa
28.9. Deň  českej štátnosti
28.10. Deň vzniku samostatného československého štátu
17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu
24.12. Vianoce - Štedrý deň
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný

Štátne sviatky v Dánsku

1.1. Nový rok
marec/apríl Veľkonočný štvrtok
marec/apríl Veľkonočný piatok
marec/apríl Veľkonočná  nedeľa
marec/apríl Veľkonočný pondelok
apríl/máj Deň pokánia  - 4. piatok po Veľkej noci
máj/jún Nanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
máj/jún Svätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
máj/jún Svätodušný pondelok - 50 dní po Veľkej noci, nedeľa
1.5. Sviatok práce - len pre robotníkov ( tzv. blue collars)
5.6. Deň ústavy
24.12. Vianoce
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný

Štátne sviatky v Estónsku

1.1. Nový rok
24.2. Štátny sviatok - Deň nezávislosti
marec/apríl Veľkonočný piatok
marec/apríl Veľkonočná  nedeľa
1.5. Sviatok jari
máj/jún Svätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
23.6. Deň víťazstva
24.6. Deň letného slnovratu
20.8. Deň obnovenia nezávislosti
24.12. Vianoce
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky vo Fínsku

1.1. Nový rok
6.1. Traja králi
marec/apríl Veľkonočný piatok
marec/apríl Veľkonočná  nedeľa
marec/apríl Veľkonočný  pondelok
1.5.  Sviatok jari
máj/jún Nanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
máj/jún Svätodušný pondelok - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
jún Deň letného slnovratu -piatok
jún Deň oslavy letného slnovratu - sobota
november Sviatok všetkých svätých  - sobota ( 31.10. - 6.11)
6.12. Deň nezávislosti
24.12. Vianoce
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Sviatok sv. Štefana

 

Francúzske štátne sviatky

1.1. Nový rok
marec/apríl Veľkonočný piatok
marec/apríl Veľkonočná  pondelok
1.5. Sviatok práce
8.5. Deň víťazstva
máj/jún Nanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
máj/jún Svätodušný pondelok - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
14.7. Štátny sviatok - Deň dobytia Bastily
15.8. Nanebovstúpenie Panny Márie
1.11. Sviatok všetkých svätých
11.11. Deň prímeria
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
26.12. Sviatok sv. Štefana

 

Štátne sviatky v Grécku

1.1. Nový rok
6.1. Traja králi
február Čistý pondelok - 7 týždňov pred Veľkou nocou
25.3. Deň nezávislosti
marec/apríl Veľkonočný piatok
marec/apríl Veľkonočný  pondelok
1.5. Sviatok práce
máj/jún Svätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
máj/jún Svätodušný pondelok - 50 dní po Veľkej noci, nedeľa
15.8. Nanebovstúpenie Panny Márie
28.10. Výročie gréckej nezávislosti
25.12. Vianoce
26.12. Deň matky božej

 

Štátne sviatky v Holandsku

1.1. Nový rok
marec/apríl Veľkonočný piatok
marec/apríl Veľkonočná  nedeľa
marec/apríl Veľkonočný  pondelok
27.4. Deň kráľových narodenín  - ak je 27. v nedeľu, oslavuje sa v sobotu 26.
5.5. Deň oslobodenia - každých 5 rokov, najbližsie 2020
máj/jún Nanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
máj/jún Svätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
máj/jún Svätodušný pondelok - 50 dní po Veľkej noci, nedeľa
25.12. Vianoce
26.12. Vianoce - Sviatok sv. Štefana

 

Štátne sviatky v Chorvátsku

1.1. Nový rok
6.1. Traja králi
marec/apríl Veľkonočný  pondelok
1.5. Sviatok práce
máj/jún Sviatok Božieho tela - 9. štvrtok po Veľkej noci
22.6. Deň boja proti fašizmu
25.6. Deň štátnosti
5.8. Deň víťazstva a vďakyvzdania
15.8. Nanebovstúpenie Panny Márie
8.10. Deň nezávislosti
1.11. Sviatok všetkých svätých
25.12. Vianoce
26.12. Vianoce - Sviatok sv. Štefana

 

Štátne sviatky v Írsku

1.1. Nový rok
17.3. Sviatok sv. Patrika
marec/apríl Veľkonočný  pondelok
máj Sviatok jari - 1. pondelok v máji
jún Štátny sviatok -1.pondelok v júni
august Štátny sviatok - 1.pondelok v auguste
október Štátny sviatok - posledný pondelok v októbri
25.12. Vianoce
26.12. Vianoce - Sviatok sv. Štefana

 

Štátne sviatky v Litve

1.1. Nový rok
16.2. Deň obnovenia štátu
11.3. Deň obnovenia nezávislosti
marec/apríl Veľkonočná  nedeľa
marec/apríl Veľkonočný  pondelok
1.5. Sviatok práce
máj Deň matiek - 1. nedeľa v máji
jún Deň otcov - 1. nedeľa v júni
24.6. Sviatok sv. Jána
6.7. Deň štátnosti
15.8. Nanebovstúpenie Panny Márie
1.11. Sviatok všetkých svätých
24.12. Vianoce
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky v Lotyšsku

1.1. Nový rok
marec/apríl Veľkonočný piatok
marec/apríl Veľkonočná  nedeľa
marec/apríl Veľkonočný  pondelok
1.5. Sviatok práce
4.5. Deň obnovenia nezávislosti
23.6. Deň letného slnovratu
24.6. Sviatok sv. Jána
18.11. Deň vyhlásenia republiky
24.12. Vianoce
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný
31.12. "Silvester " - deň pred novým rokom

Štátne sviatky v Luxemburgu

1.1. Nový rok
marec/apríl Veľkonočný piatok
marec/apríl Veľkonočný pondelok
máj/jún Nanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
máj/jún Svätodušný pondelok - 50 dní po Veľkej noci, nedeľa
23.6. Štátny sviatok
15.8. Nanebovstúpenie Panny Márie
1.11. Sviatok všetkých svätých
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný

Štátne sviatky v Maďarsku

1.1. Nový rok
15.3. Štátny sviatok
marec/apríl Veľkonočný piatok - od 2017
marec/apríl Veľkonočná  nedeľa
marec/apríl Veľkonočný pondelok
1.5. Sviatok práce
máj Svätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
jún Svätodušný pondelok
20.8. Sviatok ústavy a kráľa sv. Štefana
23.10. Deň republiky
1.11. sviatok všetkých svätých
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky na Malte

1.1. Nový rok
10.2. Štátny sviatok
19.3. Sviatok Sv. Jozefa
31.3. Deň slobody
marec/apríl Veľkonočný piatok
1.5. Sviatok práce
7.6. Štátny sviatok
29.6. Štátny sviatok
15.8. Nanebovstúpenie Panny Márie
8.9. Deň víťazstva
21.9. Deň nezávislosti
8.12 Počatie panny Márie
13.12. Deň republiky
25.12. Vianoce

 

Štátne sviatky v Nemecku

1.1. Nový rok
6.1. Traja králi
marec/apríl Veľkonočný piatok - od 2017
marec/apríl Veľkonočná  nedeľa
marec/apríl Veľkonočný pondelok
1.5. Sviatok práce
máj/jún Nanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
jún Svätodušný pondelok
3.10. Deň jednoty
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Sviatok sv. Štefana

 

Štátne sviatky v Poľsku

1.1. Nový rok
6.1. Traja králi
marec/apríl Veľkonočná nedeľa
marec/apríl Veľkonočný pondelok
1.5. Sviatok práce
3.5. Štátny sviatok - Deň ústavy
máj/jún Svätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
máj/jún Sviatok Božieho tela - 9. štvrtok po Veľkej noci
15.8. Nanebovstúpenie Panny Márie
1.11. Sviatok všetkých svätých
11.11. Národný sviatok nezávislosti
25.12. Vianoce
 26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky v Portugalsku

1.1. Nový rok
marec/apríl Veľký piatok
marec/apríl Veľkonočná nedeľa
25.4. Deň slobody
1.5. Sviatok práce
máj/jún Sviatok Božieho tela - 9. štvrtok po Veľkej noci
10.6. Štátny sviatok
15.8. Nanebovstúpenie Panny Márie
5.10. Deň republiky
1.11. Sviatok všetkých svätých
1.12. Deň obnovy nezávisloti
8.12 Počatie panny Márie
25.12. Vianoce
26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky v Rakúsku

1.1. Nový rok
6.1. Traja králi
marec/apríl Veľkonočný pondelok
01.05.  Štátny sviatok
máj/jún Nanebovstúpenia pána -39 dní po Veľkej noci, štvrtok
máj/jún Svätodušný pondelok
máj/jún Sviatok Božieho tela - 9. štvrtok po Veľkej noci
15.08. Nanebovstúpenie Panny Márie
26.10. Štátny sviatok – založenie Rakúskej republiky
1.11. Sviatok všetkých svätých
08.12. Počatie panny Márie
25.12. Vianoce
26.12. Sviatok sv. Štefana

 

Štátne sviatky v Rumunsku

1.1. Nový rok
2.1. Nový rok
24.1. Deň zjednotenia
apríl/máj Veľkonočná nedeľa (pravoslávna)
apríl/máj Veľkonočný pondelok (pravoslávna)
1.5. Sviatok práce
1.6. Deň detí - od 2017
máj/jún Whit Monday - 50/51 dní po Veľkej noci
15.8. Nanebovstúpenie Panny Márie
30.10. Sviatok sv. Ondreja
1.12. Štátny sviatok  -  Zjednotenie Rumunského kráľovstva a Sedmohradska
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky v Rusku

1.1. Nový rok
2.1. - 6.1. Štátny sviatok
7.1. Vianoce - pravoslávnych
23.2. Deň obrany vlasti
24.2. Deň obrany vlasti
8.3. Deň žien - najbližší prac.deň okolo 8.3. ( ak 8.3. je nedeľa)
1.5. Sviatok práce
9.5. Deň víťazstva nad fašizmom
12.6. Štátny sviatok - Deň Ruska
november Deň národnej jednoty
november Deň národnej jednoty

 

Štátne sviatky na Slovensku

1.1. Nový rok,Deň vzniku Slovenskej republiky
6.1. Traja králi
marec/apríl Veľkonočný piatok
marec/apríl Veľkonočná nedeľa
marec/apríl Veľkonočný pondelok
1.5. Sviatok práce
8.5. Deň víťazstva nad fašizmom
5.7. Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.8. Výročie SNP
1.9. Deň Ústavy Slovenskej republiky
15.9. Sedembolestná Panna Mária
1.11. Sviatok všetkých svätých
17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu
24.12. Vianoce - Štedrý deň
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný

 

Štátne sviatky v Slovinsku

1.1. Nový rok
2.1. Nový rok
8.2. Štátny sviatok
marec/apríl Veľkonočná nedeľa
marec/apríl Veľkonočný pondelok
27.4. Deň odboja proti okupantom
1.5. Sviatok práce
2.5. Sviatok práce
máj/jún Svätodušný pondelok /nedeľa
25.6. Štátny sviatok
15.8. Nanebovstúpenie Panny Márie
31.10. Deň reformácie
1.11. Sviatok všetkých svätých
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Deň nezávislosti a jednoty

 

Štátne sviatky v Spojenom kráľovstve (UK)

1.1. (2/3.1.) Nový rok (ak 1.1. je nedeľa/sobota)
marec/apríl Veľký piatok
marec/apríl Veľkonočný pondelok
1.5. Prvý májový pondelok
28.5./29.5. Posledný májový pondelok
28.8. Posledný augustový pondelok
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný

Štátne sviatky v USA

1.1. (2.1.) Nový rok (ak 1.1. je nedeľa potom v pondelok)
máj posledný májový pondelok
4.7. Deň nezávislosti
september Sviatok práce - prvý pondelok
november Sviatok vojnových veteránov - prac. deň okolo 11.11.
november Deň vďakyvzdania - posledný štvrtok
25.12. Vianoce

Štátne sviatky v Španielsku

1.1. Nový rok
6.1. Traja králi
marec/apríl Zelený štvrtok
marec/apríl Veľký piatok
1.5. Sviatok práce
15.8. Nanebovstúpenie Panny Márie
12.10. Štátny sviatok
1.11. Sviatok všetkých svätých
6.12. Deň španielskej ústavy
8.12. Sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie
25.12. Vianoce

 

Štátne sviatky v Švédsku

1.1. Nový rok
6.1. Traja králi
marec/apríl Veľký piatok
marec/apríl Veľkonočná nedeľa
marec/apríl Veľkonočný pondelok
1.5. Sviatok práce
máj/jún 39 dní po veľkej noci
máj/jún Svätodušná nedeľa - 49 dní po Veľkej noci, nedeľa
6.6. Štátny sviatok
jún Deň pred letným slnovratom ( pol deň/de facto celý deň)
júl Letný slnovrat (19 -26.6.) - sobota
november sobota, Sviatok všetkých svätých ( 31.10. -  6.11.)
24.12. Vianoce - Štedrý deň ( pol deň/de facto celý deň)
25.12. Vianoce - 1. sviatok vianočný
 26.12. Vianoce - 2. sviatok vianočný
31.12. Silvester  ( pol deň/de facto celý deň)

 

Štátne sviatky v Taliansku

1.1. Nový rok
6.1. Traja králi
marec/apríl Veľkonočný pondelok
25.4. Deň oslobodenia
1.5. Sviatok práce
2.6. Založenie Talianskej republiky
15.8. Nanebovstúpenie Panny Márie
1.11. Sviatok všetkých svätých
8.12. Počatie Panny Márie
25.12. Vianoce
26.12. Sviatok sv. Štefana

 

Leave a reply