rodina po španielsky | španielčina pre samoukov

Familia - Rodina po španielsky

Hovorí sa, že rodina má byť vždy na prvom mieste. Preto si zopakujeme základnú slovnú zásobu pre samoukov - rodina po španielsky. Jednoduchá tabuľka a obrázok vám uľahčí učenie členov rodiny od súrodencov až po starých rodičov. Uvidíte, ako rýchlo a jednoducho sa tieto španielske slovíčka dokážete naučiť.

rodina po španielsky | španielčina pre samoukov

Rodina po španielsky

Rodina

La familia

babičkala abuela
bratel hermano (ermano)
bratranecel primo
dcérala hija (icha)
dedkoel abuelo
mamala madre
nevestala nuera
prababičkala bisabuela
pradedkoel bisabuelo
sesternicala prima
sestrala hermana (ermana)
svokorel suegro
svokrala suegra
synel hijo (icho)
tetala tía
ujoel tío
vnučkala nieta
vnukel nieto
zaťel yerno (jerno)

Tu si môžete slovíčka vypočuť slovíčka rodina po španielsky aj so španielskou výslovnosťou. Ak budete vypisovať nejaké tlačivo po španielsky, zíde sa vám vedieť aj slovíčka ako slobodný, ženatý, či rozvedený po španielsky.

Rodinný stav

Estado civil

slobodný/ásoltero/a
ženatý/vydatácasado/a
rozvedený/adivorciado/a
vdovec/vdovaviudo/a
zasnúbený/áprometido/a

 
Hľadáte učebnicu španielčina pre samoukov?

Sledujte aj aktuálne zľavy na jazykové kurzy

Aiwa

Leave a reply