predložky po nemecky - nemčina pre samoukov

Predložky po nemecky - Präpositionen

Jedna z najzradnejších vecí v nemčine je správne sklonovanie. Najlepšie je preto dobre poznať predložky a vedieť presne s akým pádom sa spájajú.

nemecké slovíčka - predložky  po nemecky

Predložky po nemecky s datívom (3p)

Niektoré nemecké predložky sa viažu výhradne s 3 pádom (datívom) a tak sa ženský člen DIE mení na DER, mužský a stredný sa menia na DEM.

aus z, zoaus dem Hausvon z domu
beipri, ubei der Tanteu tety
mit s, somit dem Vaters otcom
nach ponach der Arbeirpo práci
von odvon der Schwesterod sestry
seitod, počasseit zwei Jahrenpočas dvoch rokov
zu k, kuzur Mutterk mame

 

Predložky s akuzatívom (4p)

Sú aj predložky, ktoré spájame len so štvrtým pádom (akuzatívom) a tak ženský člen ostáva DIE, stredný DAS, no mužský sa mení na DEN.

durch  cezdurch die Stadtcez mesto
für  prefür michpre mňa
gegen  proti, oprotigegen die Mauerproti múru
ohne  bezohne Zuckerbez cukru
um  o, okoloum den Seeokolo jazera

 

Nemecké predložky s datívom alebo akuzatívom

Pre tieto nemecké predložky sa určuje pád podľa otázky kde? kedy? ako? (3.pád) , alebo kam? (4.pád)

PräpositionenpredložkaWo? Wann?Wohin?Wie?
in  v,do3. pád4. pád3. pád
au  na3. pád4. pád3. pád
auf  na3. pád4. pád4. pád
hinter  za3. pád4. pád3. pád
unter  pod3. pád4. pád3. pád
neben  vedľa3. pád4. pád3. pád
vor  pred3. pád4. pád3. pád
über  nad3. pád4. pád3. pád
zwischen  medzi3. pád4. pád3. pád

Existujú aj predložky, ktoré spájame v nemčine s 2. pádom - genitívom, ale ide skôr o zriedka používané während, trotz, wegen..

Nezabudnite, že v nemčine radi predložky spájajú s písmenkom, ktoré určuje správny pád

an + dasans
an + demam
auf + dasaufs
bei + dembeim
in + dasins
in + demim
von + demvom
vor + demvorm
zu + demzum
zu + derzur

 

Adam

3 comments

Leave a reply

Táto stránka podporuje tvorbu Cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením Cookies vo Vašom prehliadači. viac informácií

Súbory cookie:
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie? Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako kontrolovať súbory cookie Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Zavrieť