geometrické tvary po anglicky

Geometry and shapes - geometrické tvary po anglicky

Matematika a najmä geometria v angličtine môže byť ťažšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Anglické slovíčka používané na opis útvarov a objektov patria medzi základnú slovnú zásobu z angličtiny. Pozrite si ako sa povedia jednotlivé geometrické tvary po anglicky.

geometrické tvary po anglicky | angličtina pre samoukov online zadarmo

Základné geometrické pojmy po anglicky:

angle uhol
area obsah
center stred
curve krivka
diameter priemer
edge hrana
length dĺžka
line priamka
point bod
radius polomer
ray polpriamka
segment úsečka
shape tvar
side strana
surface povrch
vertex vrchol
volume objem

 

2D tvary po anglicky:

circle kruh
cross kríž
decagon desaťuholník
elipse / oval elipsa, ovál
heart srdce
heptagon sedemuholník
hexagon šesťuholník
octagon osemuholník
pentagon päťuholník
rectangle obdĺžnik
rhomb kosoštvorec
semicircle polkruh
square štvorec
star hviezda
trapezoid lichobežník
triangle trojuholník

3D tvary v angličtine:

cone kužeľ
cube kocka
cuboid kváder
cylinder valec
prism hranol
pyramid ihlan
sphere / ball gula

Adam

3 comments

  1. Avatar
    Marek 18 septembra, 2014 at 21:16 Odpovedať

    takto nevypada kosoctverec (zobrazeny obrazek je ctverec otoceny o 45ˇ podle teziste) a takto nevypada lichobeznik (ten obrazek je kosoctverec nebo minimalne rovnobeznik)

Leave a reply