Dni a mesiace po rusky

Ako sa vyslovujú jednotlivé mesiace po rusky? A ako boli tie dni v ruštine? Aj keď je ruština veľmi podobná slovenčine, občas zabúdame aj tie najzákladnejšie slovíčka, ak si jazyk neopakujeme, alebo nemáme príležitosť ho používať. Ak si chcete sami opakovať, alebo naučiť základnú slovnú zásobu z ruštiny vaše deti, názvy dní v týždni, jednotlivých mesiacov a ročné obdobia po rusky patria k praktickej a obľúbenej téme.

 

Dni po rusky - výslovnosť

Дни недéлиdni nedélidni v týždni 
понедéльникpanedéľnikpondelok
втóрникvtórnikutorok
средásredástreda
четвéргčetvérštvrtok
пятницаpiatnicapiatok
суббóтаsubótasobota
воскресéньеvazkresénjenedeľa

 

ročné obdobia po rusky - ruština pre samoukov

Ročné obdobia po rusky - výslovnosť

деньdeňdeň
недéляnedéljatýždeň
мéсяцmésjacmesiac
годgodrok
веснávisnájar
лéтоlétaleto
óсеньosimjeseň
зимázimazima

Mesiace po rusky - výslovnosť

Мéсяmesjamesiace
янвáрьjanvárjanuár
феврáльfevráľfebruár
мартmartmarec
апрéльapréľapríl
майmajmáj
июньijuňjún
июльijuľjúl
áвгустávgustaugust
сентябрьsenťjábrseptember
октябрьokťjábroktóber
ноябрьnojábrnovember
декабрьdekábrdecember

Zišla by sa vám učebnica ruština pre samoukov?

Adam

7 comments

Leave a reply