hodiny a čas po španielsky

La hora - čas po španielsky

Vedieť koľko je hodín sa zíde na letisku, v hoteli, či na stretnutí. Aby ste sa vedeli opýtať a rozumeli času v španielčine, zopakujeme si užitočné slovíčka a frázy vyjadrujúce čas po španielsky.  Ak sa aj naučíte frázu "¿Qué hora es?" (koľko je hodín), môžete mať ešte problém porozumieť tomu, čo vám domáci odpovedia. Tak ako v slovenčine aj španielčina má rôzne spôsoby, ako povedať konkrétny čas. Niekto preferuje tradičné pol piatej (media=30 minút), štvrť, trištvrte (cuarto = 15 minút), mladší často uprednostňujú čas ako ho poznajú z digitálok na minúty.

hodiny - čas po španielsky

 

Ako sa hovorí čas, do tridsiatej minúty? Jednoducho povieme, že je niekoľko hodín a niekoľko minút - výslovnosť

Hora + y + Minutos

1:05 es la una cinco
4:10 son las cuatro diez
9:15 Son las nueve cuarto (quince)
10:20 Son las diez veinte
6:30 Son las seis media (treinta)

Ak už minútová ručička alebo cifra ukazuje na 31-59 minút, odrátavame od ďalšej najbližšej hodiny. Španieli hovoria najbližšiu hodinu "menos" minúty, v Južnej Amerike sa hovoria minúty "para" najbližšia hodina - výslovnosť

  • MENOS (Španielsko)
5:35 Son las seis menos veinticinco
7:40 Son las ocho menos veinte
10:45 Son las once menos quince
12:50 Es la una menos diez
  • PARA (Latinská Amerika)
5:35 Son veinticinco para las cinco
7:40 Son veinte para las nueve
10:45 Son cuarto para las once
12:50 Son diez para la una

Ak je presne nejaká hodina, povia sa to "en punto", ak je to polnoc alebo poludnie, existujú špeciálne označenia

5:00Son las cinco en punto
12:00Son las doce en punto
12:00Es mediodía (El mediodía)
0:00Es medianoche (La medianoche)

Hľadáte učebnicu španielčina pre samoukov?

Sledujte aj aktuálne zľavy na jazykové kurzy

Adam

4 comments

Leave a reply