hodiny a čas po nemecky

Čas po nemecky - Die Uhrzeit

K základom každého cudzieho jazyka patrí aj vedieť, ako sa správne povedia časové údaje. Vedieť koľko je hodín sa zíde v hoteli, na letisku, či na obchodnom stretnutí. Aby ste sa vedeli opýtať a rozumeli času v nemčine, priblížime si aspoň základné frázy a slovíčka vyjadrujúce čas po nemecky.  Ak sa aj naučíte frázu “Wie spät ist es?” (koľko je hodín), môžete mať ešte problém porozumieť tomu, čo vám domáci odpovedia. Tak ako v slovenčine aj nemčina má rôzne spôsoby, ako povedať konkrétny čas. Niekto preferuje tradičné pol / štvrť / trištvrte, mladšia generácia uprednostňuje čas z digitáliek, jednoducho na hodinu + minúty.

hodiny a čas po nemecky

Takto v nemčine povieme koľko je hodín. Vypočujte si nemeckú výslovnosť.

11:00Es ist elf Uhr
13:15Es ist viertel zwei
15:30Es ist halb vier.
12:45Es ist dreiviertel eins.
14:10Es ist fünf vor viertel drei.
15:34Es ist drei Uhr vierunddreißig.

 

S časom sa používajú rôzne predložky, na vyjadrenie presného času (o pol tretej...) sa používa predložka UM. Na vyjadrenie približného času (ako naše okolo desiatej...) sa používa predložka GEGEN.

Wir sehen uns um drei Uhr.Vidíme sa o tretej.
Wir treffen uns so gegen elf Uhr.Stretneme sa okolo jedenástej.

Adam

4 comments

Leave a reply