doprava po anglicky

Transport - Doprava po anglicky

Angličtina pre samoukov - učíme sa slovíčka

 

Doprava po anglicky

Stratení v cudzom meste

Neviem ako vám, ale zásadne sa na cestu spýtam až v momente, keď stojím chrbtom k miestu ktoré hľadám. Aj keď máme navigácie a mapy, určite sa vám už niekedy stalo, že ste zablúdili v cudzom meste alebo na letisku. Aj keď nie všade hovoria ľudia po anglicky, niektoré základy vám určite pomôžu nájsť tú správnu cestu. Ak náhodou tieto anglické slovíčka zabudnete, snáď sa dohovoríte rukami nohami a spomocou slovníka.

doprava po anglicky

Zopár základných slovíčok na tému doprava po anglicky

at the airport - na letisku (výslovnosť)

boarding pass letenka
arrivals prílety
departures odlety
landing pristáva
delayed meškanie
cancelled zrušený
aisle seat miesto v uličke
customs colnica
luggage/baggage batožina

rôzne spôsoby dopravy po anglicky (vypočuť)

on foot pešo
by bike bicyklom
by taxi taxíkom
by motorcycle motorkou
by trainvlakom
by underground metrom
by bus / coach autobusom
by car autom
by van mikrobusom
by plane / airplane lietadlom
by helicopter helikoptérou
by zeppelin vzducholoďou
by ship/boat loďou
by submarine ponorkou

pár užitočných slovných spojení s témou dopravy - vypočuť

to catch a bus chytiť autobus
to get on a bus nastúpiť do autobusu
to get off a bus vystúpiť z autobusu
to drive a car šoférovať auto
to ride a bike bicyklovať
Sledujte aj aktuálne zľavy na jazykové kurzy

Adam

Leave a reply