The family - rodina po anglicky

Hovorí sa, že rodinu si na rozdieľ od priateľov nevyberáme. Napriek tomu je pre mnohých rodina tým najzákladnejším a najpevnejším pilierom v živote. Od rodičov až po súrodencov, rodina je často pre nás to najdôležitejšie v živote. Hovorí sa, že rodičia sa na staré kolená správajú znovu ako deti a tak je práve na deťoch, aby sa o nich postarali. V rodinách môžu byť aj nezhody, často sa robia najmä žarty zo svokry, či vzdialených príbuzných. Svojsky to vystihol Jean Gabin vo svojom výroku "Príbuzní sú ako horská krajina, najlepší dojem urobia z diaľky." Aby ste vedeli, ako sa povedia príbuzní a rodina po anglicky, pozrite si slovnú zásobu rodiny z angličtiny aj s naznačenou fonetickou výslovnosťou pre samoukov. Zopakujte si slovíčka, ktoré ste pozabúdali, alebo sa ich naučte teraz.

príbuzní a rodina po anglicky - the family

 

 The family - rodina po anglicky  (vypočuť)

Family Femily Rodina
aunt ónt teta
baby bejby batoľa, bábätko
boyfriend bojfrend frajer
bride brajd nevesta
brother bradr brat
couple kapl pár
cousin kazin bratranec/sesternica
dad / daddy déd, dedy oco
daughter dótr dcéra
elder sister eldr sistr staršia sestra
engaged ingejdžd zasnúbení
father fádr otec
father-in-law fádr in lo svokor
fiancée fionsé snúbenica
friend frend priateľ
girlfriend grlfrend frajerka
godfather godfádr krstný otec
godchild godčajld krsňa
godmother godmadr krstná mama
granddaughter drenddótr vnučka
grandfather, granddad, grandpa grendfádr, grendedn, grendpa dedko
grandchild grendčajlt vnúča
grandmother, grandma grendmadr / grendma babka
grandson grendsan vnúčik
great-grandparents grejt grendperents prarodičia
groom grúm ženích
husband hazbnd manžel
child / kid čajld / kid dieťa
married merid zosobášení
mother madr mama
mother-in-law madr in lo svokra
mum, mummy, mom (US) mamina mamina
nephew nefjú synovec
niece nís neter
orphan orfan sirota
parent pérnt rodič
parents pérents rodičia
relatives relativz príbuzní
sister sistr sestra
son san syn
stepbrother stepbradr nevlastný brat
twin tvin dvojča
uncle ankl ujo
widow vidou vdova
widower vidouer vdovec
wife vajf manželka
younger brother jangr bradr mladší brat

 Sledujte aktuálne zľavy na jazykové kurzy

Adam

Zanechajte odpoveď