počítačová angličtina

Computers - Počítačová angličtina

Mnohí mladí ľudia s počítačmi vyrastali. Práve vďaka nim sa mnoho z nás naučilo základy angličtiny. Všetky možné PC hry, či aj kancelárska práca nás často krát prinútili nazrieť do slovníka, ktorý som aspoň ja mal vždy po ruke vedľa monitoru. Dnes vám prinášame rýchlokurz počítačovej terminológie v angličtine.

 

Part Part Súčasť
Computer Kompjútr Počítač
Keyboard Kíbord Klávesnica
Mouse Maus Myš
Monitor Monitor Monitor
Screen Skrín Obrazovka
Display Displej Displej
Wire Vajr Kábel
Printer Printr Tlačiareň
Scanner Skenr Skener
Charger Čárdžr Nabíjačka

počítač po anglicky

Action Ekšn Činnosť
Share Šér Zdieľať
Copy Kopy Kopírovať
Cut Kat Vystrihnúť
Paste Pejst Prilepiť
Insert Insrt Vložiť
Rename Rinejm Premenovať
Save Sejv Uložiť
Open Oupn Otvoriť
Close Klous Zavrieť
Print Print Tlačiť
Overwrite Ovrvrajt Prepísať
Retry Retry Zopakovať

 

Other Adr Ostatné
Settings Setings Nastavenia
File Fajl Súbor
Add-on Adon Doplnok
List List Zoznam
Folder Foldr Zložka
Image Imidž Tabuľka
Nickname Niknejm Prezývka
Message Mesidž Správa
Item Ajtm Položka
Tony

Zanechajte odpoveď